imagesDe PvdA Leeuwarden heeft zich altijd ingezet voor de jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden. We zijn dan ook erg blij dat Leeuwarden pilotgemeente is voor Skills in de Stad. Dit is een kansrijk concept dat zich richt op school, wonen, werk en hulp. Want ook kwetsbare jongeren verdienen een thuis in Leeuwarden. De PvdA Leeuwarden wil dat deze jongeren de kans hebben veilig te kunnen wonen en te werken aan herstel en aan hun toekomst. Een huis is belangrijk. Daarnaast maken werk, perspectief en zelfvertrouwen dat iemand zich in de stad volwaardig thuis kan voelen.

Lees meer

Naar aanleiding van de gebeurtenissen van zondagavond willen wij als Leeuwarder Gemeenteraad van ons laten horen. Als volksvertegenwoordigers zijn wij hierdoor geschokt. Agressie tegen wie dan ook, maar in het bijzonder tegen politie en andere hulpverleners vinden wij absoluut niet kunnen. De noodkreten van agenten op sociale media raakten ons ten diepste. Zij waren bang, terwijl zij er uit volle overtuiging voor gekozen hebben om ons te beschermen.

LeeuwardenTurfmarkt13KanselarijSchriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals bedoeld in artikel 41, eerste lid, van het Reglement van Orde voor de vergadering van de Raad der Gemeente Leeuwarden.

De Kanselarij bestaat dit jaar 450 jaar. Dit bijzondere, van talloze ornamenten voorziene pand krijgt binnenkort een andere (nu nog niet bekendgemaakte) eigenaar. In 1988 werd het gebouw door de lezers van de Leeuwarder Courant uitgeroepen tot 'dierbaarste monument van Leeuwarden'.

Hoe prominent en historisch belangwekkend dit gebouw ook is, het is ’s avonds niet aangelicht. Het lijkt wel of de stad haar mooiste gebouw 's avonds tot 'staatsgeheim' bestempelt. Dat is extra zonde omdat de trapgevel liefst negen beelden bevat. Naast de voorzienigheid zijn er acht vrouwenfiguren die belangrijke deugden als gerechtigheid, naastenliefde, hoop, geloof, verstand, dapperheid, matigheid en eendrachtigheid voorstellen. Die negen beelden zijn 's avonds geheel aan het zicht onttrokken. (foto: Wikipedia)Lees meer

20211101210427

Een begroting van bijna 600 miljoen. Elke keer weer een hele toer. Bedankt, ambtenaren, voor uw harde werk.
De gemeente kreeg de laatste jaren steeds meer taken. Denk maar aan de WMO en aan de jeugdzorg. Veel van de inwoners van de gemeente Leeuwarden hebben hier elke dag mee te maken. Ze zijn er afhankelijk van. Pas als daar zaken niet goed gaan, valt dat op. Het is dit college gelukt om de financiële situatie voor de gemeente gezond te houden. Daar mag onze wethouder van financiën, maar ook het gehele college, tevreden over zijn. Maar ik vraag me af of men in Den Haag beseft hoe groot de druk is op de gemeentes.

Een paar opvallende zaken uit de begroting:

  • Er is 12 miljoen extra steun voor jeugdzorg. Dit geld moesten wij de afgelopen jaren vrijhouden door te bezuinigingen op andere zaken. Toch hebben we de jeugdzorg op peil gehouden.

  • Er zijn een aantal moties in deze begroting al verwerkt. Waaronder twee van de PvdA. Daar kom ik zo op terug

  • Er is behoorlijk wat geld nodig voor het wegonderhoud, 5,5 miljoen. Belangrijk dat dit werk gedaan wordt. Onze wegen moeten veilig en in orde zijn.

Lees meer

Meer artikelen...