Nieuws

PvdA: een volwaardig thuis voor alle jongeren in Leeuwarden

imagesDe PvdA Leeuwarden heeft zich altijd ingezet voor de jongeren die dakloos zijn of dreigen te worden. We zijn dan ook erg blij dat Leeuwarden pilotgemeente is voor Skills in de Stad. Dit is een kansrijk concept dat zich richt op school, wonen, werk en hulp. Want ook kwetsbare jongeren verdienen een thuis in Leeuwarden. De PvdA Leeuwarden wil dat deze jongeren de kans hebben veilig te kunnen wonen en te werken aan herstel en aan hun toekomst. Een huis is belangrijk. Daarnaast maken werk, perspectief en zelfvertrouwen dat iemand zich in de stad volwaardig thuis kan voelen.

Skills in de Stad richt zich op jongvolwassenen tussen de 18 en 35 jaar met een complexe voorgeschiedenis en hulpvraag. Skills werkt met hen aan kansen, talentontwikkeling en een duurzaam toekomstperspectief.

Concreet: Skills werkt aan dertig tot veertig wooneenheden, waarbij momenteel Jacob Catsplein 3 (het voormalig belastingkantoor) in beeld is. De gemeente wil dit pand kopen van het Rijksvastgoedbedrijf. Voor de realisatie van de wooneenheden is een bijdrage gevraagd bij het ministerie van BZK in het kader van de regeling voor de huisvesting van kwetsbare doelgroepen. Ook jongeren die niet verblijven binnen Skills kunnen deelnemen aan het aanbod van Skills. Het heeft daarmee een positieve uitstraling naar de wijdere omgeving.

Naast wooneenheden richt Skills zich op het behalen van een startkwalificatie en/of maatschappelijke participatie (daginvulling). De PvdA Leeuwarden hoopt ook het bedrijfsleven actief te betrekken voor het kunnen inzetten van leer-werktrajecten en inzet van “vakmensen als leermeesters”.

De nadruk bij Skills in de Stad ligt nadrukkelijk niet op ‘behandeling van stoornissen’ maar op kracht en ondersteuning om je talenten en kwaliteiten te ontwikkelen. Uitdaging is om schotten tussen organisaties, wet- en regelgeving te slechten en/of te omzeilen – zonder extra rompslomp voor de jongeren.

De PvdA Leeuwarden is heel blij met de positieve berichten die er nu zijn over Skills in de Stad. We hebben dit concept omarmd met enkele andere partijen in Leeuwarden voorgedragen als een prachtige kans om Leeuwarden ook voor deze kwetsbare groep een volwaardig thuis te laten zijn.

Tags: Leeuwarden, , pvda, Skills in de stad