Bestuur

Abe Buwalda

Mijn naam is Abe Buwalda. Ik ben geboren en getogen in Jirnsum en woon hier nog steeds met plezier samen met mijn vrouw. Ik heb twee kinderen en twee pakesizzers.
Mijn hobby’s zijn voetbal, schaatsen, kaatsen en fietsen.

Ik zet me graag in voor een prettige leefomgeving. Zo ben ik al sinds mijn 16e vrijwilliger (o.a. als oprichter/trainer van het Walking Football Team en keeperstrainer) en/of bestuurslid van de Voetbalvereniging Irnsum, ben ik bestuurslid geweest van Plaatselijk Belang Jirnsum en van de buurtvereniging in onze wijk.

Ook zit ik in het bestuur van de Stichting Keunst & Kultuer wat een onderdeel is van Plaatselijk Belang Jirnsum, waarmee ik in 2018 Jirn-summertime heb georganiseerd, een weekend vol activiteiten in het kader van het 100-jarig bestaan van Plaatselijk Belang Jirnsum en Leeuwarden Culturele Hoofdstad voor alle inwoners, oud-inwoners van Jirnsum en overige belangstellenden en waarvoor bijna iedereen in het dorp een rol heeft vervuld.

Bij een prettig leefklimaat hoort voor mij ook de PvdA, door onder meer het zoeken van verbinding in plaats van polarisatie en het verkleinen van de verschillen tussen rijk en arm. Daarom ben ik sinds 1979 lid van deze partij en ben ik enkele jaren bestuurslid geweest van de afdeling van de voormalige gemeente Rauwerderhem.

In 2018 ben ik toegetreden tot het afdelingsbestuur van de gemeente Leeuwarden en inmiddels zit ik in een werkgroepje van PvdA-leden van de dorpen Reduzum, Grou en Jirnsum met als doel de partij weer zichtbaar te maken voor onze leden en overige inwoners van de genoemde dorpen.