Debat Koersdocument Sociaal Domein

Zorg-en-Leefbaarheid Zorg en Leefbaarheid *Koersdocument update*
Wij als PvdA fractie spreken onze waardering uit voor het ambtelijk apparaat dat vlot zo’n koersdocument heeft opgesteld. Ook willen we onze waardering uiten voor de griffie die ons twee maanden lang als raad heeft meegenomen in dit gebeuren. Zo hebben zij verschillende forums georganiseerd met de wethouders, ambtenaren, verschillende organisaties en ook een voorbeeld gemeente als Alphen aan den Rijn. Dank hiervoor.


Voorzitter, helaas is het sociaal Domein net als de natuur, nooit af. Wij moeten blijven verbeteren, vernieuwen en dat zal ook onze inzet zijn de komende jaren. Alleen door te innoveren en ons te ontwikkelen kunnen we ervoor zorgen dat elke inwoner op ons kan rekenen, op ons kan blijven rekenen. Meer lezen? Wij hebben de inbreng van de PvdA voor je bijgevoegd. Debat_Koersdocument_2018.pdf
0
0
0
s2smodern

Partij van de Arbeid bedankt Henk!

De PvdA-fractie en het bestuur hebben kennisgenomen van het besluit van onze wethouder Henk Deinum om rond de jaarwisseling te stoppen met zijn functie, die hij namens de PvdA in Leeuwarden ruim tien jaar mocht vervullen. Wij zijn Henk zeer erkentelijk voor zijn inzet, energie en daadkracht de afgelopen jaren. Henk kwam tot het besluit om terug te treden, zodat zijn vrouw Jannewietske de Vries zonder mogelijke belangenconflicten als burgemeester van Súdwest-Fryslân aan de slag kan gaan. Hoewel we dit besluit alleen maar kunnen respecteren, vinden we het ook erg jammer. We waren graag nog een aantal jaren met Henk als wethouder doorgegaan.

Als fractie en bestuur stellen wij het op prijs dat Henk ervoor kiest om de komende maanden een aantal dossiers af te ronden. Hiermee geeft hij niet alleen blijk van betrokkenheid bij het werk van de gemeente, hij zorgt er ook voor dat wij als partij zorgvuldig en voortvarend op zoek kunnen gaan naar een opvolger. Wat betreft de opvolging hebben we binnen onze afdeling afspraken gemaakt, welke zijn vastgelegd in een wethoudersprocedure. Nu duidelijk is geworden dat er een vacature is ontstaan, zullen we deze procedure opstarten.
0
0
0
s2smodern

Henk Deinum gaat stoppen als wethouder

Na bijna tien jaar als wethouder van Leeuwarden stopt Henk Deinum rond de jaarwisseling. “We hebben een prachtige zomer gehad met veel hoogtepunten, in Leeuwarden, in het werk en ook in de persoonlijke sfeer.” Deinums vrouw Jannewietske de Vries treedt op 27 september aan als burgemeester van Súdwest-Fryslân. “Dat is geweldig. Ik wil haar natuurlijk alle ruimte geven om dat ambt zo goed mogelijk te vervullen. Als we tegelijk in twee verschillende gemeenten werken, kan het beeld ontstaan dat we elkaar in verlegenheid brengen als de belangen van onze gemeenten niet parallel lopen. Dat wil ik te allen tijde voorkomen. Ik ben dan ook tot de conclusie gekomen dat het tijd is om mijn wethouderschap eerder te af te ronden en mijn werk over te dragen”, aldus Henk Deinum.Lees meer

0
0
0
s2smodern

Motie vermindering administratieve jeugdzorg

naamloosWoensdag 18 juli heeft Linda Slagter, namens de PvdA Leeuwarden de motie: Vermindering administratieve lasten jeugdzorg ingediend, bij het behandelen van het Koersdocument Sociaal Domein 2018-2022. De motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen door de raad. Wil je de volledige tekst van de motie lezen, klik dan op de Lees Meer button!

Lees meer

0
0
0
s2smodern

Meer artikelen...