Leeuwarden deelt mondkapjes uit aan mensen met kleine beurs

20201127MondkapjesLdHFiansMoorreesGemeenteLeeuwarden-5-van-8Vrijdag 26 november jl. overhandigde Hein Kuiken, wethouder armoede en schulden, samen met raadslid Eline de Koning een voorraad mondkapjes aan de dagopvang van het Leger des Heils in Leeuwarden.

Mondkapjesplicht vanaf 1 december
Om ervoor te zorgen dat ook mensen met een kleine beurs gemakkelijk aan duurzame mondkapjes kunnen komen, heeft gemeente Leeuwarden 10.000 wasbare mondkapjes uitgedeeld onder instanties daar waar deze groep inwoners komt. Op die manier kunnen zij ook deelnemen aan de samenleving waar vanaf 1 december het dragen van mondkapjes verplicht is.

Inwoners van de gemeente Leeuwarden die in aanmerking willen komen voor zo’n duurzaam mondkapje kunnen er naar vragen bij hun hulpverlener of bij een van de buurthuizen in Heechterp, Vrijheidswijk, Bilgaard of Wielenpôlle. (Bron: Gemeente Leeuwarden)

Lees meer

0
0
0
s2smodern

150ste geboortedag van SDAP-propagandist Jan Jansonius

pvdaVandaag, 30 november, is het precies 150 jaar geleden dat Jan Jansonius, naar wie in Huizum terecht een straat is genoemd, in Drachten werd geboren. Hij was vanaf het eerste uur een propagandist voor de Sociaal Democratische Arbeiders Partij. Hij werd na het verlies van zijn baan voor zijn socialistische activiteiten in 1890 zelfstandig horlogemaker.

Al op zijn 18e werd hij lid van de Bond voor Algemeen Kies- en Stemrecht en van de Sociaal-Democratische Bond. In 1894 was hij aanwezig bij de oprichting van de SDAP, waarna hij in 1897 organisator was van de verkiezingscampagne van Pieter Jelles Troelstra. Na zijn verhuizing werd hij al snel raadslid van de gemeente Leeuwarderadeel en in 1904 werd hij als een van de eerste sociaaldemocratische leden in Provinciale Staten gekozen om in 1917 gedeputeerde te worden. Een jaar later werd hij benoemd tot burgemeester van Leeuwarderadeel, een functie die hij bekleedde tot 1937.

Lees meer

0
0
0
s2smodern

BEGROTING 2021 GEMEENTE LEEUWARDEN

7619829123581457642945642708621705042984960nEline de Koning: Ik sta eerst even stil bij de gevolgen van Corona.
Het menselijk leed daardoor valt niet in cijfers uit te drukken. Dat gaat over veel meer dan financieel leed- hoe heftig dat ook is. Maar het sociale leed is mogelijk nog erger, zoals de eenzaamheid van ouderen, en het onzekere toekomstperspectief voor veel jongeren, die ook nog eens belemmerd worden in hun sociale ontwikkeling omdat ze elkaar vrijwel niet kunnen opzoeken. We hopen en wensen in elk geval van harte dat degenen die de gevolgen ondervinden en onze hulp nodig hebben, ook de weg weten te vinden naar de daarvoor bestemde loketten. En zo niet, dan horen we het graag!

Dan over de begroting. We hebben het over bijna 600 miljoen euro en daarvan willen wij natuurlijk dat het goed wordt besteed. Maar ook willen we de zekerheid hebben dat we onze financiën op orde hebben. Kortweg over dit laatste: we staan op een voldoende. Het lukt zelfs om nog 2 miljoen te bezuinigen, zoals in het collegeprogramma is afgesproken. Maar we moeten waarschijnlijk nog meer gevolgen van de Corona-crisis opvangen dan we nu al begroot hebben. We hebben te maken met veel onzekerheid, met extra uitgaven en lagere opbrengsten.

Lees meer

0
0
0
s2smodern

De Koning: ‘Het messenverbod alleen is niet voldoende, maar het is wel een goed signaal’

beeldmessenverbodjeffreygroenewegEline de Koning is fractievoorzitter in Leeuwarden en heeft naar aanleiding van een incident in Drachten, waarbij een jongen aan steekwonden is overleden, samen met Cem Kaya, vragen gesteld aan het college van B&W. Zij ziet ook dat jongeren moeilijk te bereiken zijn. ‘Het is natuurlijk ook een leeftijdsgroep, die maar een paar jaar zo jong en kwetsbaar zijn. Zodra de meeste jongeren wat ouder zijn dan zie je ook ander gedrag. Elke paar jaar is er weer een nieuwe groep en het is lastig om ze te bereiken. Toch lukt ons dat redelijk goed.’

Lees meer

0
0
0
s2smodern

Meer artikelen...