Collegeprogramma gemeente Leeuwarden 2018 - 2022

LeeuwardenHet nieuwe college van Leeuwarden: wethouder Hilde Tjeerdema, wethouder Friso Douwstra, burgemeester Ferd Crone, wethouder Sjoerd Feitsma, wethouder Herwil van Gelder, wethouder Henk Deinum en gemeentesecretaris Reindert Hoek (van links naar rechts). FOTO NIELS WESTRA. Afgelopen dinsdag presenteerden de onderhandelaars van PvdA, PAL GroenLinks, D66 en CDA het collegeprogramma voor de periode 2018-2022. Het akkoord is getiteld de “De Kracht van Samen”. Tijdens de raadsvergadering van 17 januari a.s. wordt het college van vijf wethouders benoemd. Wij geloven in de kracht van samen. Leeuwarden maken we niet in het stadhuis. Leeuwarden ontstaat in de samenleving. In de stad. Op het platteland. Wijken en dorpen. Met en tussen de mensen, waar het om gaat.   Samen met inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties willen we bouwen aan een sociale, vernieuwende en duurzame gemeente. Een gemeente waar mensen goed én gezond kunnen wonen, werken en recreëren. Waar niemand aan de zijlijn hoeft te staan. Waar bedrijven en kennisinstelling alle ruimte krijgen om te innoveren. Een gemeente die haar Europese status als Culturele Hoofdstad van 2018 ook de komende jaren weet te verzilveren. Wij willen doorgaan op wat is bereikt. En ontwikkelingen verder brengen. Door mogelijkheden en initiatieven in de Leeuwarder samenleving te stimuleren. Door mensen en organisaties met elkaar in contact te brengen en ook zelf actief de samenwerking te zoeken. Als gemeentebestuur zijn we zeer gemotiveerd om ons daarvoor in te zetten. Het hele programma vindt u hier: Collegeprogramma_gemeente_Leeuwarden_2018_-_2022.pdf